Undervisning

I nogle organisationer er der brug for reel undervisning for at sætter højere standarder for kommunikation og håndtering af presse. Andre gange er der brug for workshops for at skabe fælles fodslag og finde et fælles sprog.

Jeg har været ansat som forsker i fem på på Københavns Universitet, og undervist i mine egne fag. Jeg har siden 2018 været udpeget som censor indenfor international erhvervskommunikation af Forsknings- og undervisningsministeriet.